ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560

ประกาศสอบราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมโคนม Tropical Holstein

ประกาศราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 479,450 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ

**ประกาศยกเลิก ประกาศราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 479,450 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 479,450 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)//(เอกสารTOR//เอกสารราคากลาง)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (วัสดุการเกษตร//ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์)

ประกาศขายทอดตลาด โคนมทรอปิคอลโฮลสไตน์ เพศผู้ จำนวน 7 ตัว

ประกาศขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 45 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 42 รายการ (ศผท.สระบุรี)

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (ถุงมือผสมเทียมและหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม)

ประกวดสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ (ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์)

ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 753,400 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 753,400 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศขายทอดตลาด โคพ่อพันธุ์ จำนวน 7 ตัว (ศนช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ประเภท ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำ 5,500 ลิตร (ศผท.อุบลราชธานี)

สอบราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมโคนม Tropical Holstein (สทป.) (ราคากลาง)

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (สทป.) (ราคากลาง)

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน, อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป (ศนช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (ศ.ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ (ศผท.ชลบุรี)

ประกวดราคาซื้อถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,500 ลิตร (ศผท.อุบลราชธานี)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องบรรจุน้ำเชื้อและปิดผนึกหลอด พร้อมพิมพ์หลอด) (ศนช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก(ดีเซล)และหลังคารถบรรทุก) (ศผท.สุราษฎร์ธานี)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ถังบรรจุน้ำเชื้อฯและถังบรรจุไนโตรเจนเหลว) (ศผท.สุราษฎร์ธานี)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถยนต์บรรทุกไนโตรเจนเหลวสำหรับเติม ขนาด 600 ลิตร) (ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ) (ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (ศผท.พิษณุโลก)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 2 เครื่อง) (ศผท.พิษณุโลก)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

***ราคากลาง

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 คัน (ศผท.ราชบุรี)
ประกาศสอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน และหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง (ศ.พัฒนาบุคลากรฯ)
 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเแค็บ, หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก, รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (ศผท.ชลบุรี)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

**สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.) ประจำปีงบประมาณ 2560