เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพักงานสัตวบาล/นักวิชาการสัตวบาล) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแพรว แก้วเกร็ด 02-501-2438 ในเวลาราชการ)