เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตว จำนวน 3 อัตรา) (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมพร แก้วเกร็ด 02-501-2438 ในเวลาราชการ)

 ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร//ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมพร แก้วเกร็ด 02-501-2438 ในเวลาราชการ)