สมุดพ่อพันธุ์ (DLD Dairy Sire Summary)

 

ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557
 
ประจำปี 2556 ประจำปี 2555 ประจำปี 2554
ประจำปี 2553 ประจำปี 2552 ประจำปี 2551

ประจำปี 2550

ประจำปี 2549 ประจำปี 2547