ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์

ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์    
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครขอนแก่น เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์    
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เบื้องต้นและสอบสัมภาษณ์  
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เบื้องต้นและสอบสัมภาษณ์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เบื้องต้นและสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์    
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เบื้องต้นและสอบสัมภาษณ์  
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานผสมเทียมกรมปศุสัตว์    
ประกาศศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมผสมเทียม เพื่อเป็นพนักงานผสมเทียม กรมปศุสัตว์