ภาพข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560

แสดง # 
ชื่อ
ประชุมหารือร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนม
ศผท.ขอนแก่น ออกตรวจสอบคุณลัษณะโคเนื้อ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ศผท.ขอนแก่น ออกปฏิบัติงานร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียม ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
กลุ่มวิจัยและประเมินพันธุกรรมสัตว์ เข้าปฏิบัติงานเจาะเลือดแม่โคนม ในพื้นที่ อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่
ศผท.ราชบุรี ดำเนินการทำสัญลักษณ์ประจำตัวโค ในพื้สที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ศผท.พิษณุโลก ออกดำเนินการแก้ไขปัญหาผสมติดยากในโคนม เขตพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ศผท.พิษณุโลก ดำเนินการสาธิตการตีเบอร์เย็นในสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ผอ.สทป. มอบนโยบายแผนการดำเนินงาน ณ ศผท.พิษณุโลก
ศผท.เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการผสมติดยาก
ศผท.พิษณุโลก ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมโค ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร