ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่สันป่าตอง

18 ตุลาคม 2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทำการตรวจท้องและตรวจระบบสืบพันธุ์ และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์