ศผท.นครราชสีมา ออกตรวจท้องหลังจากบริการเหนี่ยวนำโค กระบือ

วันนี้ 31 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับ ปศจ.บุรีรัมย์ ปศอ.คูเมือง ปศอ.เมืองบุรีรัมย์ และอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมในพื้นที่ อ.คูเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ ออกตรวจท้องหลังจากบริการเหนี่ยวนำโค กระบือ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่ไร่ฝึกงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.คูเมือง และเกษตรกรในพื้นที่อ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์