ศผท.สงขลา ทำการเหนี่ยวนำแม่แพะผสมเทียมและตรวจโรค

วันที่ 31 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สังกัดหน่วยผสมเทียมปากแตระร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาพร้อมอาสาปศุสัตว์โครงการไทยนิยมยั่งยืน ทำการเหนี่ยวนำแม่แพะผสมเทียมและตรวจโรค ของนายธนกร ดำมี 37/2 ม.4 ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา และทำการเจาะเลือดแพะเพื่อตรวจโรคที่ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา พร้อมมอบแร่ธาตุก้อนและยาถ่ายพยาธิ