ศผท.ขอนแก่น ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ พื้นที่อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมเมืองขอนแก่น  ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้องโคนม และแก้ไขปัญหาผสมติดยาก ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น