ศผท.นครราชสีมา ออกบริการตรวจท้องและเหนี่ยว

วันนี้ 30 ม.ค.62 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ สนง.ปศอ.ประโคนชัย และทีมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ในพื้นที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ออกบริการตรวจท้องและเหนี่ยวนำเพิ่ม หลังจากที่เหนี่ยวนำไว้ เมื่อ 31 ต.ค.61 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ บ้านหนองยาง ต.ไพศาล