ศผท.พิษณุโลก ออกให้บริการตรวจท้อง ผสมเทียม ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบำรุง

วันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก บูรณาการงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง และ อำเภอคลองลาน อาสาปศุสัตว์ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ออกให้บริการตรวจท้อง ผสมเทียม ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบำรุง และเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อ ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอปางศิลาทอง และ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร