ศผท.ราชบุรี ร่วมกับหน่วย HHU ราชบุรี1 ออกเยี่ยมฟาร์ม

วันที่ 29 มกราคม 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับหน่วย HHU ราชบุรี1 ออกเยี่ยมฟาร์มและตรวจระบบสืบพันธุ์โคนมในโครงการบริเวณเขตพื้นที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม