ศผท.ราชบุรี ให้บริการตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์ ผสมเทียม

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ออกให้บริการตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์ ผสมเทียม ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง และเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อ ของเกษตรกร และโคเนื้อตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี