เหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยการใช้ฮอร์โมน CIDR

วันที่ 26 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร , สนง.ปศุสัตว์อำเภอกุดบาก ออกดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแม่โคโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ  โดยการใช้ฮอร์โมน CIDR เพื่อทำการผสมเทียมโดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร