ศผท.ราชบุรี ออกให้บริการตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอท่ามะกา และอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ออกให้บริการตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์  ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง ผสมเทียม และเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อ ของเกษตรกร ในพื้นที่  อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี