ติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก บูรณาการงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย พร้อมกับอาสาผสมเทียมในโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม  ปฏิบัติงานล้วงตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อ และฉีดยาบำรุง จำนวน 32 ตัว และใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด 15 ตัว ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย