ศผท.สงขลา ปฏิบัติงาน สอด CIDR-B

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ในพื้นที่หน่วยผสมเทียมตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ออกพื้นที่สอด CIDR-B ของ  นายบาดีฮะ. แบและ ม.6 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา