ติดตามการปฎิบัติงานผสมเทียม ของอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม

วันที่ 30 มกราคม 2562  ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2562  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย ติดตามการปฎิบัติงานผสมเทียม  ของอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่บ้านดงใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา