ปฏิบัติงานสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด CIDR-B

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ในพื้นที่หน่วยผสมเทียมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ออกสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด CIDR-B  ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา