ทำการเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อ

วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง พร้อมอาสาปศุสัตว์ไทยนิยม ยั่งยืน ทำการถอด CIRD - B และฉีดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อ - กระบือ จำนวน 42 ตัว ในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา