ตรวจท้องพร้อมทั้งสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด

วันที่ 21 มี.ค.62 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับอาสาผสมเทียมแพะโครงการไทยนิยมยั่งยืนสุพรรณบุรี ออกให้บริการตรวจท้องพร้อมทั้งสอดฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด ในพื้นที่ ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี