สำรวจความพึงพอใจของเกษตรที่รับบริการผสมเทียม

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมสำรวจความพึงพอใจของเกษตร เกี่ยวกับการให้บริการผสมเทียมของอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีและอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม