หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 7 ส.ค. 2563

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (ขยายเวลาครั้งที่ 3)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 29 ก.ค. - 10 ส.ค. 2563

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้า และต้นไม้ ครั้งที่ 3

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 23 ก.ค. - 4 สิ.ค. 2563

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใไม่ 5 ส.ค. 2563

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 29 ก.ค. 2563

5 ส.ค. 2563

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 29 ก.ค. 2563

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 17 ก.ค. 2563

24 ก.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุเวชภัณฑ์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 5 ส.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุเวชภัณฑ์)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 23 ก.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุการเกษตร)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 13 พ.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างก่อสร้าง)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 13 เม.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรือนพ่อโคพันธุ์ฯ)​

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 13 เม.ย. 2563

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 3 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (บัดนี้-16 ก.ค. 2563)

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 69 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี (บัดนี้-2 ก.ค. 2563)

 

 

ไอคอนลิงค์