หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา)
ประกาศ รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 31 มี.ค. 2563

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 26 มี.ค. 2563

 8 เม.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 23 มี.ค. 2563

 1 เม.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 ตัว

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 มี.ค. 2563

 26 มี.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
พร้อมหลังคารถบรรทุภ ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 17 มี.ค. 2563

 24 มี.ค. 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 984,900 กิโลกรัม

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 มีนาคม 2563

 

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (แม่พันธุ์กระบือปลัก)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 06 มี.ค. 2563

 26 มี.ค. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

26 ก.พ.- 2 มี.ค. 2563

ประกาศ ร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 ตัว

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

25-28 ก.พ. 2563

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

25 - 28 ก.พ. 2563

 

 

 

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 03 มี.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2563

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 61 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี (บัดนี้ -7 เม.ย. 2563)

 

 

ไอคอนลิงค์