หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 25 พ.ค. 2563

 

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 15 พ.ค. 2563

 

ประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 14 พ.ค. 2563

21 พ.ค. 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม จำนวน 300,000 หลอด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 08 พ.ค. 2563

 

ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 05 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 27 เม.ย. 2563

 07 พ.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุการเกษตร)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 13 พ.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างก่อสร้าง)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 13 เม.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรือนพ่อโคพันธุ์ฯ)​

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 13 เม.ย. 2563

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 10 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ (บัดนี้-15 มิ.ย. 2563)

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 27 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (บัดนี้-5 มิ.ย. 2563)

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 25 รายการ)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง (บัดนี้-10 มิ.ย. 2563)

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ (บัดนี้-2 มิ.ย. 2563)

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 77 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา (บัดนี้-19 พ.ค. 2563)

 

 

ไอคอนลิงค์