หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน/อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป)

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 18 พ.ย. 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (หญ้าแห้งคุณภาพดี)

ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนดลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 13 พ.ย. 2562

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 4 พ.ย. 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 570,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 4-12 พ.ย. 2562

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หญ้าแห้งคุณภาพดีอัดฟ่อน)

ศูนย์ฝึกบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ 1 พ.ย. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไนโตรเจนเหลว จำนวน 570,000 กิโลกรัม)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 24 ต.ค. 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 17 ต.ค. 2562

 

 

 

ไอคอนลิงค์