หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตันฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 09 เม.ย. 2563

23 เม.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตันฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 09 เม.ย. 2563

16 เม.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและรับประกันเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม bead Chip ไมโครอะเรย์

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 07 เม.ย. 2563

 13 เม.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 31 มี.ค. 2563

 13 เม.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 26 มี.ค. 2563

 8 เม.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น 23 มี.ค. 2563

 1 เม.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตันฯ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 09 เม.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตันฯ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 09 เม.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี 03 มี.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 19 ก.พ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 18 ก.พ. 2563

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 61 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี (บัดนี้ -7 เม.ย. 2563)

 

 

ไอคอนลิงค์