หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

ประชาสัมพันธ์

 

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา)

 

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (น้ำเชื้อแช่แข็งพ่อโคพันธุ์วากิว)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 9 ม.ค. 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ (e-bidding)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 9 ม.ค. 2561

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 7 ธ.ค. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 29 ธ.ค. 2560

ประกาศยกเลิก ประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 14 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคา (e-bidding) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 7 ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 6 ธ.ค.2560

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (e-bidding) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 1 ธ.ค. 2560

ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 1ธ.ค. 2560

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 29 พ.ย. 2560

ประกาศประกาศยกเลิก​ผู้ขนะการเสนอราคา (e-bidding)​ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ 27 พ.ย. 2560

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ)

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 27 พ.ย. 2560

 

 

 

ไอคอนลิงค์