หัวหน้าส่วนราชการ

BBLP-Narong1.jpg

 

น.สพ.ณรงค์  เลี้ยงเจริญ

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพ

การผลิตปศุสัตว์

เรื่องน่าสนใจ

เรื่องเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 20-30 ก.ค. 2563

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ยื่นเสนอราคา

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 08 ก.ค. 2563

15 ก.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 38 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 12 มิ.ย. 2563

18 มิ.ย. 2563

ประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 05 มิ.ย. 2563

17 มิ.ย. 2563

ประกาศร่าง TOR จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 38 รายการ

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 05 มิ.ย. 2563 - 10 มิ.ย. 2563

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 25 พ.ค. 2563

 

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 15 พ.ค. 2563

 

ประกวดราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 14 พ.ค. 2563

21 พ.ค. 2563

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดพลาสติกชีทผสมเทียม จำนวน 300,000 หลอด

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 08 พ.ค. 2563

 

ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 05 พ.ค. 2563

13 พ.ค. 2563

ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 27 เม.ย. 2563

 07 พ.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วัสดุการเกษตร)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 13 พ.ค. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างก่อสร้าง)​

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 13 เม.ย. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โรงเรือนพ่อโคพันธุ์ฯ)​

ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ 13 เม.ย. 2563

 

 

 

 

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 3 รายการ)

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (บัดนี้-16 ก.ค. 2563)

ประกาศ ขายทอดตลาด (พัสดุชำรุด 69 รายการ)

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี (บัดนี้-2 ก.ค. 2563)

 

 

ไอคอนลิงค์