สมุดพ่อพันธุ์ (Sire Summary)

 

ประจำปี 2560 ประจำปี 2559 ประจำปี 2558 ประจำปี 2557 ประจำปี 2556 ประจำปี 2555
ประจำปี 2554 ประจำปี 2553 ประจำปี 2552 ประจำปี 2551 ประจำปี 2550 ประจำปี 2549
ประจำปี 2548