รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ (วัสดุ)

 

 ที รายการ
ประเภท วัสดุการเกษตร
 1.  ผ้ากันเปื้อน
 2.  กระเป๋าใส่ถังสนาม
 3.  รองเท้าบู๊ต
 4.  ปืนฉีดน้ำเชื้อแพะ
 5.  ปืนฉีดน้ำเชื้อ
 6.  อุปกรณ์เปิดถ่างช่องคลอดแพะ
 7.  เทอร์โมมิเตอร์
 8.  หลอดพลาสติกชีทผสมเทียมแพะ
 9.  ปากคีบหลอดน้ำเชื้อ
 10.  กรรไกรตัดหลอดน้ำเชื้อ
 11.  กระติกเทอร์มอส
 12.  ถุงมือผสมเทียม
 13.  หลอดพลาสติกชีทผสมเทียม
 14.  อุปกรณ์สำหรับตักไนโตรเจนเหลว
15.  แร่ธาตุก้อน สูตร 2
16.  แร่ธาตุผสมอาหารสำหรับโค ชนิดผง
17.  หลอดบรรจุน้ำเชื้อขนาด 0.25 มิลลิลิตร
18.  ไฟฉายคาดศีรษะผสมเทียมแพะ
   
ประเภท วัสดุเวชภัณฑ์
1. เวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ
  ประเภท น้ำเชื้อ/ตัวอ่อน
1. น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์แองกัส
2. ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์วากิว (Wagyu)
3. ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์แองกัส (Angus)
4. ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์ (BeefMaster)
5. น้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์บีฟมาสเตอร์
6. ตัวอ่อนแช่แข็งโคเนื้อพันธุ์ชาโรเลส์ (Charolais)