ศผท.นครราชสีมา ดำเนินการย้ายฝากตัวอ่อนแพะในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

วันที่ 5 มิถุนายน 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ ดำเนินการย้ายฝากตัวอ่อนแพะในพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา