ศผท.สระบุรี ออกปฎิบัติงานล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญ พร้อมด้วยอาสาผสมเทียมที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนรุ่น 1/2561 ออกปฎิบัติงานล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ และเหนี่ยวนำให้เป็นสัด ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จำนวน 25 ตัว ท้อง 11 ตัว เป็นสัดผสมเทียม 1 ตัว ใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำให้เป็นสัด 12 ตัว เพื่อทำการผสมเทียมในขั้นตอนต่อไป ให้เกษตรในเขตพื้นที่ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี