ศผท.พิษณุโลก ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ของอาสา ไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 2 กค.61 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมเเละเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ของอาสา ไทยนิยมยั่งยืน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดยประชุมอาสาฯ หน่วยผสมเทียมในพื้นที่ และปศุสัตว์อำเภอทีาเกี่ยวข้อง