ศผท.ราชบุรี ปฏิบัติงานรีดน้ำเชื้อแพะ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการย้ายฝากตัวอ่อนฯ เข้ารีดน้ำเชื้อ ตรวจสอบคุณภาพ และผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ในแพะและแกะ ณ ฟาร์มแพะนม TT Garden and goat farm อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ ฟาร์มแกะ The scenery vintage farm อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี