ศผท.สุราษฎร์ธานี ฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืนรุ่นที่ 2/2561

ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี ฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืนรุ่นที่ 2/2561 วันที่ 2 ก.ค. 2561 น.สพ.สุมเมธ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต8 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาผสมเทียมโคเนื้อรุ่นที่2/2561 ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีน.สพ.ชาญยุทธ กาผล ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอาสาปศุสัตว์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร กระบี่ พังงา นครศรีธรรมราช และพัทลุง รวมทั้งสิ้น 50 ราย