ศผท.สระบุรี ลงพื้นที่ปฎิบัติงานติดตามลูกแพะที่เกิดจากการทำผสมเทียม ฟาร์ม นาย สุขสวัสดิ์ ไซงามสม

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561
กลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์แพะศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ลงพื้นที่ปฎิบัติงานติดตามลูกแพะที่เกิดจากการทำผสมเทียม ฟาร์ม นาย สุขสวัสดิ์ ไซงามสม
เขตพื้นที่ อ.หันคา จ.ชัยนาท