ศผท.พิษณุโลก ปฏิบัติงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม พร้อมทั้งล้วงตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อ

วันที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครไทยพร้อมกับอาสาผสมเทียมในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปฏิบัติงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม พร้อมทั้งล้วงตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อทั้งหมด 25 ตัว แก้ไข 2 ตัว และใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด 12 ตัว ในพื้นที่ จ .พิษณุโลก