ติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม ในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10-11 มกราคม  2562  
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก บูรณาการงานร่วมกับปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมกับอาสาผสมเทียมในโครงการไทยนิยมยั่งยืน  ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของอาสาผสมเทียม  ปฏิบัติงานล้วงตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อ และฉีดยาบำรุง และใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด ในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย