ศผท.ราชบุรี ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอบ้านโป่ง และอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ออกให้บริการตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์ ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง ผสมเทียม และเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อ ของเกษตรกร ในพื้นที่  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี