ตรวจระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีวภาพราชบุรี เข้าตรวจระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ ในพื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์