ศผท.สงขลา ออกพื้นที่แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และติดตามลูกเกิด

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สังกัดหน่วยผสมเทียมตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมโดยใช้นำเชื้อ ลูกCOWBOY32 เพศผู้ ของ นายอุเทน นวลศรี  ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา