ร่วมประชุมกับสภาการศึกษากระบี่ขับเคลื่อนโครงการกระบี่เมืองแพะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยงานกรมปศุสัตว์นำโดยท่านปศุสัตว์ 8 นสพ.สุเมษ เมธศาสตร์  ร่วมประชุมกับสภาการศึกษากระบี่ขับเคลื่อนโครงการกระบี่เมืองแพะ โดยในส่วนของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เร่งรัดผลักดัน ให้อาสาผสมเทียมแพะ จำนวน 4 นาย ทำงานให้บริการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกระบี่เมืองแพะและแนะนำการเตรียมแม่พันธ์สำหรับผสมเทียม