ผสมเทียมกระบือ โครงการผลิตพ่อพันธุ์กระบือปลัก


วันที่  19 - 21  ธันวาคม  2561  ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย  พร้อมอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมไทยนิยม ยั่งยืน    ทำการผสมเทียมกระบือ  โครงการผลิตพ่อพันธุ์กระบือปลัก