สอดฮอร์โมน CIDR-G เหนี่ยวนำการเป็นสัดในแพะ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561
กลุ่มงานปรับปรุงพันธุ์แพะศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา และอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมแพะ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสอดฮอร์โมน CIDR-G เพื่อเหนี่วนำการเป็นสัดในแพะของเกษตรกร ในเขตพื้นที่  ต.ไพรนกยูง อ.หันคา    จ.ชัยนาท