ศผท.สงขลา ออกพื้นที่สอดฮอร์โมน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สังกัดหน่วยผสมเทียมตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ออกพื้นที่สอดฮอร์โมน ของนายเวียน สิมณี ต.ฉาง อ.จะนะ จ.สงขลา ,นางมาลี ช่วงรัตน์ ต.ฉาง อ.จะนะ จ.สงขลาและติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียม ใช้น้ำเชื้อ CANYON885 เพศผู้