ศผท.ราชบุรี ออกให้บริการตรวจท้อง ผสมเทียม ตรวจระบบสืบพันธุ์

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับอาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ออกให้บริการตรวจท้อง ผสมเทียม ตรวจระบบสืบพันธุ์ ถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุง และเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคเนื้อ ของเกษตรกร ในพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี และอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี