ศผท.ราชบุรี ออกให้บริการตรวจท้อง ตรวจระบบสืบพันธุ์

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ร่วมกับสถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรีและอาสาปศุสัติว์ที่ผ่านการฝึกอบรมผสมเทียมโคเนื้อ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ออกให้บริการตรวจท้อง  ตรวจระบบสืบพันธุ์  ฉีดยาบำรุง และเหนี่ยวนำการเป็นสัดโคพันธุ์พื้นเมืองขาวลำพูน ของสถานีฯ ในพื้นที่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี