ศผท.นครราชสีมา เหนี่ยวนำการเป็นสัด ฉีดยาบำรุง และฉีดยาถ่ายพยาธิ ให้แก่โคเนื้อ

วันที่  24 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์และอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เหนี่ยวนำการเป็นสัด ฉีดยาบำรุง และฉีดยาถ่ายพยาธิ ให้แก่โคเนื้อ