ปฏิบัติงานผสมเทียมในพื้นที่ท่าสาป จ.ยะลา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลาในพื้นที่หน่วยผสมเทียม ต.ตาเชะ อ.เมือง จ.ยะลาออกปฏิบัติงานผสมเทียมที่ ม.1ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลาพร้อมติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียมของนายหามิ สาเม๊าะ152 ม.1ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา