ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตพื้นที่ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี โดยสถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมท่าหลวง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าหลวง ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งเจาะเลือดตรวจโรคประจำปีโคนมให้แก่เกษตกร ในเขตพื้นที่ ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี