ตรวจระบบสืบพันธุ์พร้อมกับเหนี่ยวนำการเป็นสัด ศูนย์ฯ บำรุงพันธุ์สัตว์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก บูรณาการงาน ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เข้าตรวจระบบสืบพันธุ์พร้อมกับเหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ตาก ภายใน ศูนย์ฯ บำรุงพันธุ์สัตว์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก