ตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น และ สถานีพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมน้ำพอง ออกปฏิบัติงานในฟาร์มโคนมโครงการทรอปิคลอโฮลสไตน์ ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในโคนม และติดตามตรวจท้อง แก้ไขปัญหาผสมติดยาก