สังเกตอาการ การเป็นสัด ในแม่โคตัวให้

วันที่​ 9-10 มิถุนายน 2562​  
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยทรอปิคอลโฮลสไตน์ อ.สวรรคโลก  ดำเนินงานสังเกตอาการ การเป็นสัด ในแม่โคตัวให้(Donor)  และแม่โคนมตัวรับ(Recipients) ฉีดฮอร์โมน พร้อมผสมเทียม แม่โคตัวให้(Donor) เพื่อผลิตตัวอ่อนและการย้ายฝากตัวอ่อน พื้นที่ปศุสัตว์เขต6  อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย