ติดตามลูกเกิด ฉีดยาบำรุงและยาถ่ายพยาธิแพะ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ผสมเทียมแพะของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ผสมเทียมแพะเป็นสัดธรรมชาติ ของนายฮำบาลี ดอเลาะ ม.5 ต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พร้อมติดตามลูกเกิด ฉีดยาบำรุงและยาถ่ายพยาธิของ นายเจะโซ๊ะ ลาเตะ ม.5 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี