แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรในโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1

อาสาปศุสัตว์โครงการไทยนิยมยั่งยืน
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียมโคในโครงการไทยนิยมยั่งยืน แก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โคเนื้อของเกษตรกรในโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 จำนวน 2 ราย  10 ตัว